Thomas Burton Kinraide / Electrical Review 1897

Kinraide_ElectricalWorld_Jan16_1897
1054
Kinraide_ElectricalWorld_Jan16_1897

Jeff Behary